ערגול דרום, מושב בני עי"ש

המפעל הוקם בשנת 1977 ומאז עבר המפעל 2 בעלים עד שנרכש ע"י קבוצת יהודה (בבעלות פרטית) המפעל נרכש מכונס נכסים בשנת 1995 ומאז שופרו תהליכי העבודה וכושר הייצור עלה בצורה משמעותיות ביותר.

המפעל מערגל מוטות פלדה מצולעים בקטרים 8 עד 25 מ"מ , הציוד במפעל החדיש יחסית. תהליך הייצור מתחיל בחימום מטילים בתנור המוסק במזוט לטמפרטורה של כ- 1220 מעלות צלסיוס, לאחר מכן מועברים מטילי הפלדה המלובנים דרך סדרת גלילי כבישה. במהלך המעבר בכל אחד מהמכבשים יורד קוטרו של מטיל הפלדה עד לקוטר הסופי הנדרש.

ככל שהקוטר הנדרש של המוט המעורגל קטן יותר , כך תהליך הייצור (הערגול) ארוך ויקר יותר בשל עלות הזמן והאנרגיה המושקעים בהעברת המטיל המעורגל בפעולות ערגול נוספות הגורמים לו להגיע לקטרים הקטנים (10 – 8 מ"מ) בהתאם. בכל אחד ממפעלי הערגול (לחברה 2 מפעלי ערגול) מתפצל קו הערגול למספר חלקים , התנור לחימום המטילים ועמדות הערגול הראשונות משותפים ולאחר מכן ישנה התפצלות לשני קווי ייצור . ניתן להפעילם ביחד או להפעיל קו אחד ולתחזק בזמן זה את השני.

בסוף כל קו ייצור ישנה "מיטת קירור" שמוטות הפלדה נעים עליה ומתקררים.בסוף מיטת הקירור ישנם מתקנים(מספריים) לחיתוך מוטות הפלדה לאורך הנדרש ולקשירתם בחבילות מוכנות למשלוח.

לקוחות

הפלדה המיוצרת מסופקת בארץ כאשר לקוחות המפעל הם סוחרי ברזל לבנין , מפעלים לעיבוד ברזל לבנין.

בקרת איכות ותקינה-מוטות הפלדה המיוצרים במפעל הערגול חייבים לעמוד בדרישות התקן הישראלי . למפעל יש תו תקן +הסמכה לתקן2000 – 9001 ISO. בקרת האיכות מתבצעת בתהליך ודגימות נשלחות למעבדה המכנית במפעל באשדוד (המעבדה מוסמכת לבצע בדיקות) לביצוע בדיקות מכניות וגאומטריות של הפלדה.

חומרי גלם 

חומרי הגלם לערגול מקורם בגרוטאות שעברו מיחזור והם מסופקים ממפעל ההיתוך של יהודה פלדות.

בניית אתרים