מפעל סיגמה

בסיגמה מכינים ברזל לבניין לפי תוכניות הלקוחות. מוטות הפלדה עוברים חיתוך, כיפוף ולעתים ריתוך, לפי שרטוטי המזמין (הקבלן מבצע הבנייה).

כל העבודות מתבצעות לפי התקן הישראלי 4466 חלק 5.
למפעל יש הסמכה לתקן .ISO 9001-2000

במפעל מכונות חיתוך וכיפוף מוטות ומכונות לכיפוף חישוקים.

עגורנים משמשים לשינוע חומרי גלם באזור הדרומי של המפעל ועובדים במפעל הייצור. במפעל מרתכים כלונסאות בריתוך ב- CO2 לפי דרישת המזמין. המוטות עוברים חיתוך למידה הנדרשת ע"פ הזמנת הלקוח. לאחר החיתוך המוטות עוברים כיפוף ע"פ הזמנת הלקוח. מכונות אחרות מייצרות חישוקים במכונות כיפוף ע"פ הזמנת הלקוח.
לאחר חיתוך וכיפוף הברזל עובר אריזה והזמנה עוברת לאזור אחסון. העמסת החומר המוגמר למשאיות נעשית בתאום עם הלקוח

בניית אתרים